Nytt fra styret

HUSORDENSREGLER OG INFORMASJON GJELDENDE FRA 2019

Styret har sendt ut oppdaterte husordensregler og informasjon til sameierne og leietakere. Du finner mer informasjon i menyen til venstre.

AVFALL

Oslo kommune har et tydelig program for sin avfallshåndtering som også gjelder for vårt sameie. Grønne poser til matavfall, blå til plast, vanlig søppel i vanlig plastpose, papir og papp i store dunker og flasker og metall i egne kontainere. Oppslag med mer info henger i avfallsrommet.

Har du behov for å kvitte deg med annet avfall som møbler, elektriske artikler eller andre ting, så er dette på eget ansvar. Det må IKKE settes ting som skal kastes i avfallsområdet. Renovasjonsetaten tar det ikke med seg. Dette er den enkeltes ansvar.