Kontaktskjema

Her ser du rundkjøringen ved utkjøringen til Bygdøy. Kommer du fra sentrum tar inn til høyre, kommer fra Sandvika tar du til venstre i rundkjøringen. Da er du fremme.

Styret 2019/2020

Navn


Tittel


Mobilnummer/email
Gisle Skansen

Styreleder

93025795

gisle.skansen@torp.no

Bredo Hagberg

Styremedlem

90854800

bredo.hagberg@gmail.com


Torgeir BjørnlandStyremedlem97651548

torgeirbjornland@gmail.com

Stein Dahlsrud Styremedlem

93009967

stein@dahlsrud.no

Ønsker du kontakt med styret? Benytt kontaktskjema.