Eiendommen

Eiendommen Karenslyst allé 1-3 ligger meget attraktivt og sentralt i det som må betraktes som begynnelsen av den nye bydelen Sjølyst. Fasaden på lokalene vender ut mot Karenslyst allè og er godt eksponert mot veien i det som er å anse som et profilert bygg. Bydelen inneholder en varriert bebyggelse med butikker, returanter, hotell, kontorer, tjenesteytende tilbud samt boliger. Det er videre under utvikling et større antall boliger samt kontorer i det som tidligerer var Norges Varemesse, hvilket vil gi bydelen et enda mer helhetlig bilde og miljømessig profil.

Infrastruktur

Det er taxi-holdeplass like ved og Bussen har stoppested 15 m, fra Karenslyst allé, i enden av Bygdøy allé og ved Skøyen stasjon og Drammensveien. Flytog og tog på Skøyen stasjon. Pakering skjer både på områdets parkeringsplan og i parkeringshuset som hører til gården.
Side 1 av 6
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 6
 
 
 
 
 
 
Side 3 av 6
 
 
 
 
 
 
Side 4 av 6
 
 
 
 
 
 
Side 5 av 6
 
 
 
 
 
 
Side 6 av 6